Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
Sprzedaż nieruchomości
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Raport o stanie gminy
Sesje Rady
Zapytania,wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów
Pomoc Publiczna
Dotacje
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Analiza gospodarki odpadami
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy
Opłaty za wodę i ścieki
PRZETARGI
Kadencja 2014-2018
Kadencja 2019-2023
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
° RADNI
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
- Oświadczenia za 2013 rok
- Oświadczenia za 2014 rok
- Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
- Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
° Pracownicy Urzędu Gminy
° Wójt
° Zastępca Wójta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SERWIS
Wyszukiwarka
Przepisy prawne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych > Oświadczenia za 2014 rok strona główna 

Oświadczenia za 2014 rok
Kierownik Publicznej Biblioteki Gminy Głowaczów
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Agnieszka Ogonowska.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-11 11:11:15, wprowadzający: Monika Tomczak
Kierownik GOPS w Głowaczowie
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Stanisława Mika.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-11 11:12:58, wprowadzający: Monika Tomczak
Dyrektor PSP w Głowaczowie
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Magdalena Wilkowicz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-11 11:14:22, wprowadzający: Monika Tomczak
Dyrektor PG w Głowaczowie
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Krzysztof Wolski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-11 11:15:19, wprowadzający: Monika Tomczak
Dyrektor PP w Głowaczowie
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Grażyna Krupa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-11 11:25:54 Informację zaktualizowano 2015-06-11 11:26:50, wprowadzający: Monika Tomczak
Dyrektor ZSO w Brzózie
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Dariusz Pronobis.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-11 11:29:18 Informację zaktualizowano 2015-06-11 11:30:00, wprowadzający: Monika Tomczak
Dyrektor PP w Brzózie
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Teresa Bitner.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-11 11:31:37, wprowadzający: Monika Tomczak
Dyrektor PSP w Cecylówce - Brzózkiej
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Jadwiga Furga.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-11 11:33:29 Informację zaktualizowano 2015-06-11 11:34:14, wprowadzający: Monika Tomczak

Zobacz:
 Oświadczenia za 2013 rok .  Oświadczenia za 2014 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2015 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2017 rok . 
wersja do druku