Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
Sprzedaż nieruchomości
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Raport o stanie gminy
Sesje Rady
Zapytania,wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów
Pomoc Publiczna
Dotacje
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Analiza gospodarki odpadami
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy
Opłaty za wodę i ścieki
PRZETARGI
Kadencja 2014-2018
Kadencja 2019-2023
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
° RADNI
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
- Oświadczenia za 2013 rok
- Oświadczenia za 2014 rok
- Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
- Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
° Pracownicy Urzędu Gminy
° Wójt
° Zastępca Wójta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SERWIS
Wyszukiwarka
Przepisy prawne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych > Oświadczenia za 2013 rok strona główna 

Oświadczenia za 2013 rok
Oświadczenie Kierownik Pubulicznej Biblioteki
Gminnej
 Oświadczenie majątkowe Agnieszka Ogonowska.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-18 11:59:35, wprowadzający: Monika Tomczak
Oświadczenie majatkowe
 Oświadczenie majątkowe Dariusz Pronobis.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-18 12:02:10 Informację zaktualizowano 2015-02-18 12:03:02, wprowadzający: Monika Tomczak
Oświadczenie majątkowe
 Oświadczenie majątkowe Grażyna Krupa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-18 12:04:18 Informację zaktualizowano 2015-02-18 12:05:07, wprowadzający: Monika Tomczak
Oświadczenie majątkowe
 Oświadczenie majątkowe Jadwiga Furga.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-18 12:06:24 Informację zaktualizowano 2015-02-18 12:07:43, wprowadzający: Monika Tomczak
Oświadczenie majątkowe
 Oświadczenie majątkowe Magdalena Wilkowicz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-18 12:10:28 Informację zaktualizowano 2015-02-18 12:29:59, wprowadzający: Monika Tomczak
Oświadczenie majątkowe
 Oświadczenie majątkowe Teresa Bitner...pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-18 12:32:00, wprowadzający: Monika Tomczak
Oświadczenie majątkowe
 Oświadczenie majątkowe Stanisława Mika.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-18 12:33:38, wprowadzający: Monika Tomczak
Oświadczenie majątkowe
 Oświadczenie majatkowe Krzysztof Wolski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 10:32:58 Informację zaktualizowano 2015-02-20 10:33:44, wprowadzający: Monika Tomczak

Zobacz:
 Oświadczenia za 2013 rok .  Oświadczenia za 2014 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2015 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2017 rok . 
wersja do druku