Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
Sprzedaż nieruchomości
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów
Pomoc Publiczna
Dotacje
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Kadencja 2014-2018
Kadencja 2019-2023
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
° Radni
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Pracownicy Urzędu Gminy
° Wójt
° Zastępca Wójta
Informacje nieudostępnione
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SERWIS
Wyszukiwarka
Przepisy prawne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE > Wójt strona główna 

Wójt
Oświadczenie majątkowe złożone na początek
kadencji 2014-2018
 Oświadczenie majatkowe Józef Grzegorz Małaśnicki..pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 08:36:37 Informację zaktualizowano 2015-06-09 13:43:02, wprowadzający: Monika Tomczak
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Józef Grzegorz Małaśnicki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 12:33:42 Informację zaktualizowano 2015-06-12 12:35:01, wprowadzający: Monika Tomczak
 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Józef Grzegorz Małaśnicki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-12 14:44:52 Informację zaktualizowano 2016-07-12 14:45:41, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Monika Tomczak
 Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Józef Grzegorz Małaśnicki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-13 14:08:12 Informację zaktualizowano 2017-07-13 14:10:43, wprowadzający: Monika Tomczak

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Józef Grzegorz Małaśnicki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 09:35:28 Informację zaktualizowano 2018-07-30 09:36:56, wprowadzający: Monika Tomczak
wersja do druku