Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
Sprzedaż nieruchomości
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Pomoc Publiczna
Dotacje
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Informacje nieudostępnione
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SERWIS
Wyszukiwarka
Przepisy prawne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne


Gmina Głowaczów nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan przestał obowiązywać z dniem 01 stycznia 2003 r.

Decyzje o warunkach zabudowy wydawane są w trybie szczególnym, co wiąże się z wydłużonym terminem oczekiwania na ich wydanie.

Gmina posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowaczów zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Głowaczów Nr XXIII/185/2000 z dnia 28.12.2000 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 10:50:41, wprowadzający: Monika Tomczak
wersja do druku